Um uns zu schreiben oder
Komm zu uns

Frulexxo
C.E.E.D/ Grand St Charles
434, Rue de Lisbonne
BP 35 313
660033 Perpignan Cedex - France
0033 4688 561 77


Siret 392 137 303 00013

Frulexxo,import export de fruits et légumes: contact

Marc GRANADO
Präsident und CEO
0334 68 85 77 49

Bernard LOUCHON
General Manager
0334 68 85 77 43

Carole AMALRIC FIGUERES
Assistent der Geschäftsleitung
0334 68 85 61 77
0336 28 02 20 36Maxime FERNANDEZ
Lagerverwalter
0334 68 85 77 47

Christine BOINOT
Kommerziell
0334 68 85 77 46
0336 31 99 74 11

Thomas PUNTUNET
Kommerziell
04 68 85 61 77

Remi BUJALDON
Kommerziell
04 68 85 77 45

Marion PUNTUNET
Qualitätsmanager
0334 68 85 77 47


Cyril BARBIER
Genehmigender Controller
0334 68 85 61 77

Emilie de TORRES
Verkäufer
0334 68 85 61 77

Céline SORS
Buchhalter
0334 68 85 77 99

Mylène CALLIS
Abrechnung
0334 68 85 77 99